COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

El Col·legi

Junta de Govern Assessories del Col·legi Oficines del Col·legi
President
Torramilans Soler, Àngel
Vicepresident
Alegre Pujols, Joan
Secretari
Abella Bouzas, Jaume
Tresorer
Verdalet Gelpí, Francesc Xavier
Comptador-Censor
Curós Canalias, Montse
Vocal 1r.
Berni Casas, Carlos
Vocal 2n.
Pardo Reyné, Cristina
Vocal 3r.
Romaguera Canals, Albert
Vocal 4t.
Barcons Casas, Jaume Jesús
Vocal 5è.
Vilanova Font, Jaume
Vocal 6è.
Fernández Hernández, Eulàlia
Assessoria jurídica
Martín Bou, Ferran
Gerent
Espígol Pere, Rosa
Administrativa
Franco López, Mari
Administrativa
Rodriguez Cardeñas, Júlia